فرمولم عوض می شود

کمی اکسید اهن

به علاوه خاک ماسه ای ریزبافت

و از خود اب شجرات راعبور که بدهم

توی خودم فرود می ایم

سا قه ام....

................................

و موریانه ها دارند استخوانهای مرا می خورند

این زن مومیایی شده دور

هیچم نمی ماند که باقی

تو می مانیم!

..................................

یک روز

از همین روزها

اتفاق افتادی

از شاخ چنارکی

بر سرمن

و من

راز گردش زمین را کشف خواهم کردم!

/ 0 نظر / 10 بازدید