# پرشین_بلاگ
دروغ که نگویم درکه توی دستاش باز می شود عبورمی کند می نشیند... حضورخلسگی تجرد مفهوم؟. دروغ نگویم اگر... سبک فصول تغییر کند حتی... باز می بینش... بازهم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید
يادت می اید اخرین برهه مارا وقت وداع دستهامان واشکم توی شهوت نگاهت ناتفریق... این تو....بودی! و اولین عاشقانه ای که نوشتم برای نگاه شفاف نازک عاشقانه... تو بود این تو...بودی! یادت می اید پرسیدم: حا لت را گفتی: سرما خورده ات! خندیدیم خندیدم خندیدم خن...دی...دم این تو...بودی! و اولین ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 0 بازدید